Zonnehuis Bovenkerk - logo vrijwilligersnieuws 2020

Vrijwilligernieuws

Introductie

Hopelijk zijn jullie gezond. Het is een situatie die we allemaal nog nooit hebben meegemaakt; een Coronavirus dat snel rondwaart over de wereld en mensen een beetje of heel erg ziek maakt. We hebben allemaal te maken met nieuwe regels en richtlijnen waar we mee om moeten gaan.

Zonnehuis Bovenkerk - Willemijn Wittkamper
Zonnehuis Bovenkerk
Willemijn Wittkamper

Het is lastig zonder jullie ondersteuning en we hopen op betere tijden. Waarschijnlijk zal de aanwezigheid van vrijwilligers, net als die van bezoek, stapsgewijs weer toegestaan worden.

Wij en de bewoners kijken daar, net als jullie ongetwijfeld, enorm naar uit! Helaas zal dit naar verwachting nog wel even gaan duren. Daarom deze nieuwsbrief, zodat we jullie toch op de hoogte houden.

Met hartelijke groet,

Willemijn Wittkamper
regiomanager

Stand van zaken

De afgelopen periode zijn er helaas ook in Zonnehuis Bovenkerk bewoners ziek geworden door een Coronabesmetting. Sommige bewoners zijn inmiddels weer hersteld; voor anderen bleek het virus helaas fataal.  Ook zijn er medewerkers ziek geworden: van hen is een aantal gelukkig ook alweer hersteld.

Organisatie

Eind februari is het centrale coronateam van Zonnehuisgroep Amstelland begonnen om voor de organisatie de algemene richtlijnen vanuit het RIVM en de GGD te vertalen naar onze organisatie. Het centrale coronateam heeft dagelijks overleg over de stand van zaken van alle locaties. Begin maart is voor elk Zonnehuis een uitbraakteam samengesteld onder voorzitterschap van de regio- of locatiemanager.

Het uitbraakteam van Zonnehuis Bovenkerk bestaat uit de regiomanager, locatiemanager, artsen, Coördinerend Eerst Verantwoordelijke Verzorgende, Kwaliteitsverpleegkundige en managementassistente.

Maatregelen

Er zijn verschillende scenario’s mogelijk en het uitbraakteam en het centrale coronateam van Zonnehuisgroep Amstelland beslissen gezamenlijk op het moment van een verdenking van een besmetting tot in detail wat nodig is aan maatregelen. Dit kan betekenen dat er quarantainemaatregelen ingesteld worden waarbij de zorg mondkapjes en handschoenen draagt en bewoners zoveel mogelijk in hun eigen kamer blijven. Maar ook dat er strengere isolatiemaatregelen nodig zijn en ook een speciale bril en schorten gedragen worden bijvoorbeeld.

Waarom geen vrijwilligers?

Het advies van het RIVM is om het aantal mensen in het verpleeghuis zo veel mogelijk te beperken om de kans op een besmetting zo klein mogelijk te maken. De deuren van verpleeghuizen zijn gesloten voor iedereen die niet bijdraagt aan de basiszorg. Een paar specifieke ondersteunende taken worden nog door een heel klein groepje vrijwilligers gedaan, maar hier gelden strenge restricties voor.

Welzijn

Activiteiten

Om de risico’s op besmetting zoveel mogelijk terug te dringen is besloten om activiteiten en behandelingen alleen nog in de woning te doen. Zo komen minder verschillende medewerkers in aanraking met bewoners.

Het leven gaat verder in feite door zoals men gewend is en we proberen met nieuwe dingen het leven optimaal te houden.

Zo hebben we het beeldbellen geïntroduceerd voor naasten en bewoners, met onze tablets en ondersteuning als daar behoefte aan is.

En we zijn bezig een Zonnekamer te maken voor veilig bezoek: een kamer waar men elkaar op afspraak kan ontmoeten en waar een plexiglas raam en gescheiden entrees voor veiligheid zorgen.

Praktisch

Corona-helpdesk

Heeft u vragen over onze aanpak met betrekking tot Corona?

Op onze website vindt u veel gestelde vragen en antwoorden en u kunt vragen per e-mail stellen of per telefoon 020-5451777.

Websites

Er is een website over dementie die meer inzicht wil geven in de wereld van mensen met dementie. Misschien interessant voor u om een blik op te werpen.

-> Klik hier voor een terugblik van mooie momenten.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.