Creativiteit voor activiteiten met bewoners

Het was een bewogen jaar en alle aandacht ging uit naar de meest noodzakelijke prioriteiten en het voortdurend opbouwen en aanpassen van een activiteitenaanbod op maat, maar passend binnen alle corona maatregelen. En ik kan jullie vertellen; dat is gelukt, keer op keer, maar het was (en is) een uitdaging.

Wellicht zijn de activiteiten niet altijd even zichtbaar, maar dat betekent niet dat er niets gebeurt. Er gebeurt namelijk echt heel veel ondanks alle maatregelen waar wij als activiteitenbegeleiding nu eenmaal aan gebonden zijn. Dat wil zeggen dat o.a.; wij bewoners niet meer mogen samenvoegen met verschillende woningen, samenwerkingen met externen een stuk lastiger zijn en wij externen zo min mogelijk binnenlaten (denk aan bijv. artiesten, contactclowns, Thai Chi docenten, grote projecten/samenwerkingen met scholen/buurthuizen etc.) Het vraagt dus flink wat creativiteit om toch een leuk en afwisselend aanbod aan activiteiten te bieden, voor zowel groeps- als individuele activiteiten.

Onze bewoners kunnen deelnemen aan verschillende activiteiten. Ieder dagdeel zijn we actief op verschillende woningen en rouleren voortdurend.

Wij hebben een weekoverzicht gemaakt met in een grote lijn de activiteiten per dag. Zo is het inzichtelijk wát er zoal gebeurt in huis. Dit is puur wat de activiteitenbegeleiding aanbiedt, maar er vinden ook zeer geregeld activiteiten plaats door onze collega’s uit de zorg en/of de woonondersteuners.

Overzicht van activiteiten:

 1. Individuele activiteiten: 1 op 1 momenten in eigen kamer, wandelen, vaste vrijwilliger, extra activiteiten i.v.m. hogere zorgindicatie, boksen, tuinieren, Fietsen met Fietsmaatjes;
 2. Groepsactiviteiten: Braintrainer, geheugenspellen, spelletjes aan tafel, bewegen, boksen, muziek, gesprekken, vragenspellen, borrelen, quizvragen, gym, bloemschikken, tuinieren, creatief;
 3. Uit eten in eigen huis: Wekelijks wordt er voor een cluster een luxe etentje georganiseerd, de bewoners kiezen van tevoren door middel van afbeeldingen wat zij het lekkerst vinden. Dit wordt klaargemaakt door de activiteitenbegeleiding/woonondersteuners, sfeervolle aankleding met mooi servies en tafelkleden, muziekje erbij en het wordt een sfeervol en gezellig samenzijn.
 4. Activiteiten met vrijwilligers: Vanwege het feit dat vrijwilligers wél weer toegestaan zijn, maar beperkt zijn tot een vaste woning per bezoek heb ik nieuwe vrijwilligers gekoppeld aan een vaste woning en/of bewoner. De vrijwilliger is getraind (op activiteiten en Corona gebied) door mij en stemt met de woning/bewoners af wat zij leuk vinden om te doen. Vaak gebruiken de vrijwilligers hun tijd om fijn 1 op 1 met bewoners naar buiten te gaan en op de woning spelletjes te spelen.
 5. Lunch activiteit met de kok: Nog steeds worden wij verblijd met heerlijke uitgebreide lunchmaaltijden bereid door onze chefkok Marc. Dit doet Marc 2 maal per week, telkens op een ander cluster.
 6. Beweegagoog: Wij hebben iedere dinsdag een Beweegagoog in huis. Hij kan op advies van de EVV of arts ingezet worden bij de bewoner, en zet zich zo nu en dan ook in voor beweegactiviteiten in de woning met een groepje.
 7. Muziektherapie: Onze Muziektherapeute Judith kan gekoppeld worden aan de bewoner als hier behoefte aan lijkt te zijn en het bijvoorbeeld onrust, verdriet o.i.d. zou kunnen verminderen.
 8. Thema middag: Op woensdag middag zijn Silvia en ik beiden in huis, wij organiseren hier vaak grootstere activiteiten omdat wij dit dan samen kunnen begeleiden. Denk aan het bezoek van de dierenboerderij Swiffershoeve, Optredens, Beautymiddagen, en sinds kort melden collega’s met verschillende culturen zich bij ons aan om een thema maaltijd vanuit hun cultuur samen te organiseren. Zo hebben wij al een Marokkaanse High Tea gehad en staat er komende maand een heerlijk Indisch festijn op ons te wachten! De vorige keer werd het een groot feest! Tijdens de thema middagen proberen wij in 1x het hele blok (dus 4 woningen) te betrekken bij de activiteit. Mocht u het leuk vinden vanuit uw cultuur samen met ons een thema middag te organiseren, laat het ons dan vooral weten! Het lijkt ons super leuk dit ook samen met familieleden te doen.
 9. Geestelijk verzorger: Iedere donderdag hebben wij Stef Lauwers in huis. Vanuit zijn rol als Geestelijk Verzorger gaat hij gesprekken aan met onze bewoners – dit is niet per se vanuit een bepaalde geloofsovertuiging. Het kunnen gesprekken in een groepje zijn, of individueel, met totaal uiteenlopende onderwerpen. Het is maar net wat er nodig is en wat er speelt bij/in onze bewoners.
 10. Yogales: Iedere donderdag begeleid ik samen met een gecertificeerde yogadocente de yogales. Normaliter sloot hier vanuit iedere woning meerdere bewoners op aan, en was de les gevuld met wel 15 bewoners. Omdat dit nu vanwege de maatregelen niet toegestaan is, wordt er gekeken op welke woning de meeste bewoners interesse hebben in de yogales en hier vindt de activiteit plaats. Hopelijk kan over niet al te lang iedereen die wil gewoon weer wekelijks deelnemen!
 11. Creatieve therapie: Lonneke biedt creatieve therapie d.m.v. schilderen en het maken van prachtige kunstwerken samen met onze bewoners, zowel in groeps- als in individueel verband.
 12. Borrelmiddag: Iedere vrijdag organiseert Silvia een borrelmiddag, iedere week is er een ander cluster aan de beurt. Hier betrekken wij dus 2 woningen per keer bij.
 13. Fietsmaatjes: Wanneer een van onze bewoners behoefte heeft aan meer beweging, of het gewoon hartstikke leuk vindt om te fietsen, kan ik een aanmelding doen bij Fietsmaatjes. Zij beschikken over duo fietsen en vrijwilligers om – wanneer de familie dit inplant met hun coördinator – een fietstocht te maken op een duofiets met aandrijving. Dit is geheel Corona-proof met een plexiglas scherm tussen de vrijwilliger en bewoner. Er wordt een kleine bijdrage gevraagd per rit (de duur van de rit maakt niet uit); dit wordt geregeld tussen de familie en de vrijwilliger. U kunt ook uzelf inschrijven als vrijwilliger bij Fietsmaatjes en op deze manier zelf met uw dierbare gaan fietsen. Mocht u in een van deze opties interesse hebben, mail mij dan eventjes dan leg ik het contact met de coördinator van deze stichting.

Namens de activiteitenbegeleiding
Tessa Storm

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.